FINANCIAL LEASE

Neerlandlease is de specialist in het aanbieden van Financial lease voor nieuwe en gebruikte personen en bedrijfswagens. Middels ons ruime en brede leaseaanbod, welke uit voorraad en direct leverbaar zijn, kunnen wij u direct en snel voorzien in uw behoefte.

Wat is financial lease?

Financial lease is een zakelijke leasevorm waarbij uw onderneming een auto of bedrijfswagen tot 3500 kg aanschaft. Een financieringsmaatschappij financiert de auto, voor maximaal de aanschafwaarde excl. BTW / incl. BPM.

Wat zit bij de prijs van een Financial lease inbegrepen? Een Financial lease voorziet alleen in de auto, u betaalt in uw maandelijkse termijn alleen rente en aflossing. Zaken als verzekering, onderhoud, reparatie, banden etc. behoren niet tot de maandtermijn. Bij een Financial lease wordt u op het moment van aanschaf van het object economisch eigenaar, waardoor u de kosten van verzekering, onderhoud, reparatie en banden kunt opnemen in uw winst en verliesrekening.

Leasecalculator Financiallease

Kies in de calculator voor een zakelijke of particuliere lease. Vul het bedrag in dat u zou willen leasen. Het maximaal te leasen bedrag is de waarde van het voertuig exclusief BTW. Geef vervolgens aan wat u zelf zou willen inleggen, bepaal uw looptijd en geef aan of u een slottermijn wenst. Vervolgens kunt u uw calculatie geheel vrijblijvend bij ons indienen. U ontvangt binnen 24-uur een offerte van ons.

Service bill
Scherpe leasetarieven
Binnen 24-uur een offerte
Geen behandelingskosten

Zojuist binnen gekomen

Voordelen Financial lease

 • 100% financiering exclusief de btw mogelijk;
 • Geen grote investering in een auto;
 • De enig te verstrekken zekerheid is de gefinancierde auto en/of bedrijfswagen, al uw andere activa blijven onbezwaard;
 • Uw leenvermogen wordt zo weinig mogelijk aangetast;
 • Uw liquiditeiten blijven beschikbaar voor andere bedrijfsmatige investeringen;
 • Transparant, u weet voor het afsluiten exact wat uw maandelijkse lasten zijn gedurende de looptijd. Dus geen verrassingen achteraf.
 • Economisch eigendom, auto staat op uw balans geactiveerd waardoor u gebruik kunt maken van fiscale afschrijvingen;
 • Rente kan volledig als kosten in de winst & verliesrekening worden opgenomen;
 • Het beslissingstraject is gemiddeld 1-3 werkdagen korter t.o.v. gewone bankkredieten;
 • Verlaag uw maandbedrag door gebruik te maken van een slottermijn;
 • Middels een aanbetaling kunt u uw financieringsbedrag verlagen, wat leidt tot een lagere maandlast;
 • Indien van toepassing voor uw onderneming kunt u gebruik maken van diverse fiscale investering aftrekposten.
Financial lease

Financial Lease: Zakelijk leasen, ook voor de ZZP'er

Elke onderneming welke een officiële inschrijving heeft bij de Kamer van Koophandel komt in aanmerking voor een Financial lease. Dus heeft u een eenmanszaak (ZZP’r), V.O.F., B.V., N.V. en u staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel, dan kunnen wij kijken naar de mogelijkheden voor een Financial lease

Financial lease Porsche

Financial lease en eigendom

Bij een Financial lease vindt er een scheiding plaats tussen het juridisch en economisch eigendom. Het juridisch eigendom ligt bij de financieringsmaatschappij. Dit geeft de financieringsmaatschappij het recht om gedurende de looptijd van de financiering, de auto of bedrijfswagen op te eisen bij achterstanden in de betaling, of bijvoorbeeld bij het failliet gaan van uw onderneming.

Het economisch eigendom ligt bij u waardoor u alle kosten met betrekking tot uw auto en/of bedrijfswagen in uw winst en verlies rekening kunt opnemen. Met kosten moet u denken aan, verzekering, wegenbelasting, onderhoud, reparatie, banden en rentekosten van de financiering. De auto en/of bedrijfswagen wordt op uw balans geactiveerd waardoor u op het geactiveerde bedrijfsmiddel jaarlijks mag afschrijven. Deze afschrijvingskosten mag u ook opnemen in uw winst en verliesrekening

Financial lease maandtermijn

U betaalt over een vooraf afgesproken looptijd, de financiering terug inclusief een rente aan de financieringsmaatschappij. De maandtermijn die u betaalt is elke maand gelijk en is bekend voordat u de financiering afsluit. Uw leasetermijn bestaat uit een rente- en een aflossingsdeel welke annuïtair wordt afgelost.

De uiteindelijke hoogte van uw maandelijkse leasebedrag is afhankelijk van de aanschafprijs van de auto, looptijd van de financiering, eventueel gebruik van een slottermijn en of aanbetaling. Uw aanbetaling kan contant voldaan worden of middels inruil van uw huidige auto. Door een aanbetaling zal uw maandelijkse termijn lager uitvallen.

Indien u gebruik maakt van een slottermijn is uw maandbedrag gedurende de looptijd lager doordat u een stuk aflossing naar de laatste termijn verschuift. Deze slottermijn wordt in de laatste termijn geïncasseerd naast uw reguliere maandbedrag.

Een voorbeeld: U heeft een Financial lease van € 300,- per maand en een slottermijn van € 1.000,-. U betaald dan elke maand een bedrag van € 300 inclusief rente en aflossing en in de laatste maand betaald u een bedrag van € 1.300,-. Dit is uw maandbedrag van € 300,- + slottermijn van € 1.000,-.

Mocht u gedurende de looptijd van de financiering een extra inlossing willen doen, dan is dit mogelijk. Stel dat u op uw Financiallease gedurende de looptijd een extra inlossing doet dan wordt de waarde van de inlossing omgerekend naar maanden waarmee u dus eerder uw Financiallease heeft afgewikkeld. Maandtermijn en slottermijn blijven ook tijdens een extra inlossing gelijk. Door een tussentijdse inlossing wordt de looptijd van de Financiallease verkort.

Aldert

Aldert Oosting

Leaseadviseur

Kan ik u helpen?

Heeft u vragen omtrent Financial lease? Ik kan u informeren over de te nemen stappen en u begeleiden van het moment van de aanvraag tot het afsluiten van de lease. wilt u liever tijdens een telefonisch gesprek sparren met een van onze leaseadviseurs, dan zijn wij te bereiken binnen onze openingstijden op nummer 055-8435311. Buiten onze openingstijden willen wij u vragen om het contactformulier naar ons toe te zenden. Wij streven ernaar u binnen 24-uur te voorzien van een reactie.